KONTROLING BIZNESOWY I FINANSOWY

Kontrola biznesu to nasza paasja...

Mając świadomość, że statutowa księgowość nie jest w stanie zaspokoić potrzeb informacyjnych w procesach decyzyjnych, oferujemy kompleksowe zaprojektowanie i wdrożenie systemu kontrolingowego.

Obejmuje on procesy i narzędzia zorientowane na dostarczenie kadrze kierowniczej informacji niezbędnych w podejmowaniu efektywnych i właściwych decyzji biznesowych.

W ramach usług kontrolingowych oferujemy rozwiązania wspomagające comiesięczne raportowanie i analizy porównawcze danych faktycznych z budżetowanymi, a także:

  • opracowanie i wdrożenie sprawozdawczości zarządczej zaprojektowanej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb informacyjnych klientów
  • przygotowanie budżetów
  • przygotowanie biznes planów
  • analizy zarządcze, analizy finansowe
  • przygotowanie narzędzi finansowych (np. projekcji cash flow)
  • opracowanie polityk i procedur finansowych
  • strategie cenowe