KONTAKT

Formularz kontaktowy

 

Siedziba biura:
ul. Husarii 60A
02-951 Warszawa

Adres rejestracyjny:
ul. Prosta 19/3
20-135 Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000475659
Kapitał zakładowy 123.000 zł
NIP 946-264-51-73

LOkalizacja

ul. Husarii 60A
02-951 Warszawa

CZAS PRACY

08:00 – 16.00
Poniedziałek – Piątek

KONTAKT
e-mail: kontakt@profincon.pl