CONSULTING FINANSOWY

Pomagamy zarządzać finansami...

Z naszego doświadczenia wynika, że wielu przedsiębiorców oczekuje profesjonalnego wsparcia w zarządzaniu finansami ich przedsiębiorstwa. Chcą mieć bieżącą informację, czy i w jakim segmencie działalności ich przedsiębiorstwo generuje zyski, chcą wiedzieć, czy będą mieli środki finansowe na bieżącą działalność operacyjną oraz na zaplanowane inwestycje.

Nasze wsparcie w tym zakresie przekłada się na zapewnienie finansowego bezpieczeństwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, lepsze zarządzanie kosztami oraz podejmowanie trafniejszych decyzji, będąc jednocześnie bardziej efektywnym kosztowo, niż zatrudnienie w spółce zespołu osób do tych zadań.

Nasze usługi obejmują:

  • zapewnienie proxy CFO/tymczasowego CFO
  • outsourcing zarządzania finansami
  • wdrażanie procesów finansowych
  • optymalizację procesów finansowych
  • wsparcie we wdrażaniu systemów informacji zarządczej (MIS)