SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Sprawozdawczość według wymagań...

W ramach usług sprawozdawczości oferujemy:

  • sporządzanie kompletnych sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i US GAAP
  • konsolidację danych finansowych
  • sprawozdawczość według wymogów giełdowych
  • sporządzanie prospektów emisyjnych (IPO, emisja obligacji)
  • wsparcie podczas audytów sprawozdań finansowych
  • wdrażanie sprawozdawczości finansowej/konsolidacji
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych
  • wdrażanie standardów księgowych