OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI

Nowe oblicze księgowości...

W ramach outsourcingu księgowości proponujemy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań IT w postaci elektronicznego systemu obiegu dokumentów, co pozwala na oszczędność czasu i optymalizację kosztów. Jeśli analogiczny system jest już w posiadaniu klienta, możemy zintegrować go z naszymi narzędziami.

Zakres oferowanych usług outsourcingu księgowości może, w zależności od potrzeb i oczekiwanych korzyści klienta, objąć:

 • pełną, wymaganą przepisami obsługę księgową w oparciu zarówno o Ustawę o Rachunkowości, jak i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i US GAAP
 • rachunkowość podatkową
 • kompleksowe usługi kadrowo-płacowe
 • zarządzanie i optymalizację procesów płynności, przygotowywanie przelewów, obsługę płatności i ich automatycznego księgowania, rozliczanie należności i zobowiązań, a także sporządzanie raportów z płatności i rozrachunków oraz prognozowanie i analizy przepływów pieniężnych

Aby zapewnić ciągłość procesów oraz zachowanie wiedzy w organizacji, jako opcję towarzyszącą usługom outsourcingu, proponujemy przejęcie wskazanych pracowników lub całych działów księgowości.

Nasi klienci, niezależnie w jakiej branży działają, jaką strukturę i wielkość ma ich firma, mają jedną wspólną cechę. Cenią sobie bezpieczeństwo, pewność i komfort, że ich finanse są właściwie i kompleksowo zarządzane.

W odpowiedzi na te potrzeby w ramach pakietu probiznes oferujemy zestaw usług, które zapewniają:

 • spełnianie wszelkich ustawowych wymogów w ramach zarządzania finansami
 • realizowanie niezbędnych procesów i czynności takich jak: naliczanie płac, fakturowanie, przelewy, prognozowanie i zarządzanie płynnością
 • kompleksową kontrolę nad działalnością
 • analizy finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb

Poprzez wybór pakietu probiznes klienci zyskują wartość dodaną w postaci ograniczenia kosztów oraz poprawy jakości procesów zarządzania finansami dzięki ich integracji.

W skład oferty probiznes wchodzą usługi obejmujące:

 • obsługę księgową, usługi kadrowo-płacowe i zarządzanie płynnością
 • sprawozdawczość finansową
 • kontroling biznesowy i finansowy